Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons internetadres is: https://www.dobbels.nl.

Over ons privacybeleid

Dobbels Online geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dobbels Online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/10/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevens die we nodig hebben voor je bestelling

Om jouw bestelling te verwerken hebben we jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Ook staat vervolgens in ons systeem wat je precies besteld hebt. Wij gebruiken je e-mailadres en telefoonnummer om contact met je op te nemen als er een probleem is met je bestelling. Nadat de bestelling is afgerond, sturen we je (met jouw toestemming) periodiek nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten, kortingsacties en verhalen omtrent het Dobbels Online assortiment. Verder gebruiken we je gegevens dan enkel nog voor administratieve doeleinden, die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Vimexx. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Na dit ‘unsubscriben’ (uitschrijven) ontvang je onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingsverwerker

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

MyParcel regelt voor ons de verzending van de pakketten. Via MyParcel maken we adreslabels aan, zodat we je bestelling kunnen versturen en jij een track&trace code krijgt om je pakket te volgen. Wij overhandigen de pakketten aan PostNL, die het daadwerkelijke leveren van de pakketten verzorgt. Om dit te kunnen doen, geven we je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan MyParcel. Zij beveiligen je gegevens goed en bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-Boekhouden.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. e-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-Boekhouden.nl gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Klant account

Tijdens het plaatsen van je bestelling kun je ervoor kiezen om zelf een account aan te maken. Je wordt dan een geregistreerde klant van Dobbels. Als je bent ingelogd in je account tijdens je volgende bestelling, zul je worden herkend door het systeem en daardoor gebruiksgemak ervaren omdat je niet opnieuw je gegevens in hoeft te vullen. Als je een geregistreerde klant wordt van Dobbels, houden wij een klantprofiel bij, waarin we je bestelhistorie vastleggen. We bewaren je account en deze gegevens totdat je aangeeft dat je deze verwijderd wilt hebben.

Reacties achterlaten op onze site

Als je een reactie achterlaat op onze site (bijvoorbeeld in een blog of een review op een productpagina), verzamelen we de data die getoond wordt in het formulier, je IP-adres en een ‘string’ (verzameling letters en symbolen) om spam te voorkomen. Als je zelf Gravatar gebruikt om een afbeelding weer te geven bij je reactie, kan er een geanonimiseerde string (gemaakt op basis van je e-mailadres) naar Gravatar worden verstuurd. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto dan publiekelijk zichtbaar bij je reactie. Let wel, alleen als je Gravatar gebruikt.

Google

Wij gebruiken technologieën voor remarketing, om inhoud en reclame te maken en aan te passen op jouw voorkeuren, voor onze social media functies en om het verkeer en de verkoop op de website te analyseren. Wij gebruiken Google Analytics en analytische cookies om onze bezoekersstatistieken bij te houden.

Facebook

Wij gebruiken technologieën (zoals cookies en pixels van Facebook) voor remarketing, om inhoud en reclame te maken en aan te passen op jouw voorkeuren, voor onze social media functies en om het verkeer en de verkoop op de website te analyseren.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming; bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrief via MailChimp.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dobbels Online wettelijk verplicht worden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren  totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van geldende administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de geldende termijn loopt bewaren. Echter, na jouw vergeetverzoek hebben onze medewerkers geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw aanko(o)p(en) hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe jij jezelf op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken en in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Het staat jou vrij te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, totdat jij de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Dobbels Online. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies

Dobbels Online maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Sinds de Telecomwet is elke website verplicht om zijn lezers te informeren over het cookiegebruik en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en gebruiken nooit privégegevens uit je computer. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Meer informatie over onze cookies vind je hier.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als aanpassingen aan ons privacybeleid gevolgen hebben voor hoe wij voor jou gegevens bewerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Dobbels Online

Noordzijde 175

1064 MC Amsterdam Nederland

Tel: +31(0)6-3018956 (dagelijks bereikbaar van 17:00 tot 22:00 uur)

Mail: info@dobbels.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Louis Essers